ConGastrAl se zabývá poradenstvím v gastronomii,
sestavováním příručky HACCP,
bezpečnosti práce 
a požarní ochrany

Pokud chcete vědět více, prosím zadejte IČO a heslo